اخبار دیگر

مقالات فصلنامه های رشد

تأثير روش تدريس «جيگساو» بر پيشرفت تحصيلي در زيست‌شناسي پايه دوم علوم تجربي با كنترل متغير هوش عنوان پژوهشي است كه خلاصه آن در جديدترين شماره فصل‌نامه «رشد آموزش زيست‌شناسي» منتشر شده است
مدير توسعه‌ يافته، محبوبيت پايدار، عنوان مقاله‌ اي است كه در جديدترين شماره فصل‌ نامه «رشد مديريت مدرسه» منتشر شده است. نويسنده مقاله تأكيد دارد: مديران بايد تلاش كنند تا برخورد مناسبي با كاركنانشان...
مديريت خود، شاه‌كليد تعالي سازماني عنوان مقاله‌اي است كه در جديدترين شماره فصل‌نامه «رشد مديريت مدرسه» منتشر شده است
فصلنامه «رشد آموزش فيزيك» در مقاله‌اي تحقيقي به آموزش فيزيك با تأكيد بر اهميت انجام آزمايش در كلاس جهت ايجاد انگيزه يادگيري، پرداخته است.
از جمله مباحث نوين آموزش، آموزش به شيوه مهندسي معكوس است. فصلنامه رشد آموزش فني‌ و حرفه‌اي و كاردانش در مقاله‌ اي به قلم فرخ فيضي، فوق‌ ليسانس تكنولوژي آموزشي به اين موضوع پرداخته است
امروزه در روان‌شناسي نوين رنگ و رنگ‌ ها يكي از معيارهاي سنجش شخصيت به شمار مي‌ آيند؛ چرا كه هر يك از آن‌ها تأثير خاص روحي و جسمي در يك فرد مي‌ گذارد. فصلنامه رشد آموزش هنر در مقاله‌ اي به بررسي...
در اين مقاله به موضوع اهميت راهنمايي و هدايت تحصيلي و نقش نظارتي مديران مدارس پرداخته شده است.
آموزش‌ هاي فني‌ و حرفه‌ اي نقش مهمي در تشكيل سرمايه انساني از طريق تربيت نيروهاي ماهر مورد نياز بازار كار در كشورهاي مختلف جهان ايفا مي‌ كنند. فصلنامه «رشد آموزش فني‌ و حرفه‌ اي و كاردانش» در مقاله‌...
فصلنامه رشد آموزش زيست‌شناسي در جديدترين شماره خود مقاله‌اي را به كاربرد نانوذرات ويروسي در پزشكي اختصاص داده است
اولين شماره از مجله رشد برهان متوسطه اول در مهر ۱۳۹۹ با «معادله‌ چند مجهولي كرونا» در آستانه انتشار.