تعداد 275 فیلم کوتاه دانش‌آموزی ارسالی از طرف اداره کل فرهنگی و هنری، اردوها و فضاهای پرورشی معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش برای شرکت در بخش ملی پنجاه و یکمین جشنواره فیلم رشد، دریافت شده است.

طراحی الگوی مفهومی برنامه ریزی درسی صنایع دستی در برنامه‌های راهبردی سال 1400 دفتر برنامه ریزی درسی و تألیف کتاب‌های فنی و حرفه ای و کاردانش قرار دارد.

مدیرعامل انجمن تصویرگران، برگزاری جشنواره‌ی طراحی جلد کتاب‌های درسی را یک نیاز در راستای بهبود آموزش خواند و گفت: این اقدام، باعث ارتقای سلیقه‌ی بصری جامعه و صد البته ایجاد یک تجربه‌ی جدید برای تصویرگران به‌خصوص جوانترها می‌شود.

قبلی بعدی

تازه‌های خبر