آوای نور

فلسفه تربیت و فعالیتهای تربیتی منتشر شد

هماهنگی و تدوین: 

کتاب حاضر، اولین کتاب از مجموعه کتاب‌های فلسفه تربیت در تدوین نظام تربیتی مدارس جمهوری اسلامی ایران است. اولین کتاب از مجموعه مذکور، تحت عنوان طرح جامع نظام تربیتی در مدارس جمهوری اسلامی ایران است.. 

فرهنگ خلاقیت: شیوه های پرورش خلاقیت دانش آموزان منتشر شد

هماهنگی و تدوین: 

خلاقیت، آفرینندگی و نو آوری، مهم ترین و اساسی ترین قابلیت انسان و بنیادی ترین عاملی است که در همه ابعاد و جوانب زندگی او نقش حیاتی ایفا می کند. می توان گفت "خلاقیت و نو آوری" موهبتی است که کما بیش در وجود همه انسان ها به ودیعه گذاشته شده است. 

دانش تربیتی/ تخصصی معلمان منتشرشد

هماهنگی و تدوین: 

دانش امروز در باره دانش تربیتی/ تخصصی معلمان، با توجه به شیوه های نوین آموزش ممکن است محدود باشد، اما احتمال رشد آن در آینده نزدیک بسیار زیاد است. جهانی شدن آموزش نه تنها سبب رشد محیط یادگیری بلکه سبب تاثیر نقش معلمان در آموزش نیز شده است. 

نظریه های یادگیری و فناوری های آنلاین

هماهنگی و تدوین: 

زندگی شخصی، حرفه ای، اجتماعی و فرهنگی ما تحت تاثیر انقلاب شبکه ای کامپیوتر قرار گرفته و دگرگون شده است. دنیایی که در آن کار می کنیم و آموزش می دهیم به شدت متاثر از فناوری های شبکه ای است. 

یادگیری الکترونیکی (مقدمه ای بر مبانی تعلیم و تربیت)

هماهنگی و تدوین: 

چکیده :

بیشتر آن چه برای یک برنامه درسی در آموزش از راه دور انتخاب می شود، بستگی به درک از این دارد که یادگیری در بزرگسالان چگونه رخ می دهد. پارادایم های کارکردگرایی، رفتارگرایی، تداعی گرایی، شناختی و ... همگی در مورد یادگیری انسان دارای نظریه های متعدد هستند. آموزش از راه دور در طی دوران تحول خود تابعی از نظریه های گوناگون یادگیری بوده است.