روزنامه کیهان

امان از تبِ تبلت و پیامدهای نامطلوب آن

بدون شک استفاده زیاد و نابجا از موبایل وتبلت به صورت بازی، برنامه‌های مختلف، فیلم و عکس و محتواهای قابل تبادل و مهم‌تر از همه دسترسی به اینترنت و آلودگی به انواع بازی‌های آنلاین با قابلیت ارزبری  و حتی امکان مکالمه با افراد مختلف در اتاق‌های گفتگو وارسال پیامک و... می‌تواند اثر نامطلوبی بر روی کودک و نوجوان بگذارد.