مدیرکل امور اداری و پشتیبانی

تجربه زیسته مولفان در دوره همسوسازی

بعد از ابلاغ سند برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران به سازمان پژوهش و برنامه­ریزی آموزشی در اسفندماه 1391، کمیته­ای برای عملیاتی­سازی اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش تشکیل گردید. یکی از وظایف این کمیته، انجام تکلیف شورای عالی آموزش و پرورش برای سازمان بود که در پانویس صفحه 19 این سند مبنی‎ بر تدوین اهداف دوره‌های تحصیلی چهارگانه و ارسال به شورای عالی برای تصویب بود