دانشجوی دکترای مطالعات برنامه درسی

بازنگری مجدد در آموزش و پرورش

با گذشت بیش از دو ماه به نظر نمی رسد آموزش و پرورش ما پس از پاندمی کرونا همانند سابق باشد. وزیر محترم نیز خبر از مهری سخت داد که شاید با ادامه این شرایط مدارس همچنان تعطیل اما آموزش دوباره بر بستر اینترنت و فناوری برقرار باشد. امروز بسیاری می گویند نظام آموزش رسمی و عمومی کشور تغییر رویه و حتی ممکن است تغییر ماهیت بدهد و یا باید تغییر پیدا کند چرا که دنیای قبل از کرونا با دنیای همزمان با کرونا و شاید پس از کرونا متفاوت باشد اما به راستی چه خواهد شد؟ ....

روحیه پژوهشگری

باز هفته پژوهش و ما دست به قلم شدیم تا دوباره در مورد اهمیت و ضرورت آن حرف بزنیم(!) سراغ اسلایدها، سخنرانی​ها، پوسترها، مقاله​ها، پایان​نامه​ها، دست​نوشته​ها، سایت​ها، وبلاگ​ها، سخنان​کوتاه و احادیث می​رویم تا دوباره بگوییم پژوهش بسیار با اهمیت است و ضرورت دارد! پژوهش موتور پیشرفت و توسعه است!پژوهش چون نباشد تن من مباد و یا دوباره بگوییم ما به​دست آوردیم که خوردن صبحانه در یادگیری دانش​آموزان تأثیر دارد. تا بگوییم اگر ورزش کنیم سلامت هستیم و راندمان اعضای بدن ارتقاء کیفی پیدا می​کند.