دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت‌مدرس

آنچه آموزش‌وپرورش باید از کرونا بیاموزد و بیاموزاند

تعطیلی رسمی مدارس و دانشگاه‌ها یکی از جنبه‌های فراگیر ویروس کرونا در مقیاس جهانی است؛ بااین‌همه تلاش‌های قابل‌تقدیری در راستای به تعطیلی نکشاندن امر تربیت، نظیر در دسترس قرار گرفتن منابع علمی، چه در داخل کشور و چه در سطح جهان، در حال گسترش است ولی نکته نگران‌کننده این ماجرا، گزینش رویۀ انفعال از سوی نهادهای رسمی تربیتی کشور از جمله دو وزارتخانه علوم و آموزش‌وپرورش در این رابطه است.