پژوهشگر پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

"چند پیشنهاد کاربردی به معلمان برای استفاده از ظرفیت فضای مجازی و تدریس آنلاین"

چند پیشنهاد کاربردی به معلمان برای استفاده از ظرفیت فضای مجازی و تدریس آنلاین

دکتر فرشته زینی وند نژاد؛ پژوهشگر پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

گوشی هوشمند در دسترس‌ترین وسیله بین معلمان و دانش آموزان است؛ این مطلب در نظر دارد چند نکته کاربردی را در این مقطع زمانی "تعطیلی مدارس" برای استفاده از ظرفیت فضای مجازی به منظور تدریس آنلاین به معلمان ارائه دهد.