رحمانی

9 دی در تاریخ ماندگار شد

رهبری معظم انقلاب می فرمایند: مطمئن باشید که روز نهم دیِ ماه در تاریخ ماند؛ این هم یک روز متمایزی شد. شاید به یک معنا بشود گفت که در شرائط کنونی - که شرائط غبارآلودگیِ فضاست - این حرکت مردم اهمیت مضاعفی داشت؛ کار بزرگی بود. هرچه انسان در اطراف این قضایا فکر میکند، دست خدای متعال را، دست قدرت را، روح ولایت را، روح حسین بن علی (علیه السّلام) را می بیند.

Subscribe to RSS - رحمانی