سینا پرس

آسیب های تکیه بر فناوری

وابستگی ما به فناوریهای مدرن تا آن حد شده که حتی اگر به هر دلیل به تلفن همراهمان دسترسی نداشته باشیم دچار استرس می شویم. حالا این پرسش مطرح می شود که «واقعا چه اتفاقی روی داده است؟» واقعیت این است که وقتی ما از تلفن همراه یا رایانه استفاده می کنیم، مغز ما دستخوش تغییراتی می شود

از مدرسه رشدیه تا دارالفنون

سیزدهم تیرماه، سالروز تولد میرزا حسن تبریزی مشهور به رُشدیه پدر فرهنگ جدید ایران است. او از پیشگامان نهضت فرهنگی ایران در سده گذشته و نخستین مؤسس مدارس جدید در تبریز و دومین مدرسه در تهران (بعد از دارالفنون) بود.

سهم علوم انسانی از تولید علم

سیناپرس: وضعیت تولید علم علوم انسانی در ایران با بررسی مستندات علمی این حوزه در پایگاه مجلات بین المللی رصد شده و آمارها نشان می دهد که در مجموع علوم انسانی سهم عمده ای را به خود اختصاص داده است. 

Subscribe to RSS - سینا پرس