علی دهباشی

زبان فارسی امروز ما حاصل کار رودکی است

نصرالله پورجوادی پژوهشگر حوزه زبان و ادب فارسی ضمن تاکید بر نقش فردوسی در احیای زبان فارسی، در عین حال گفت: زبانی که ما امروز به عنوان فارسی می‌شناسیم، در واقع حاصل کار رودکی است.

Subscribe to RSS - علی دهباشی