قربانی، مهری

خلیج فارس دراسناد حقوقی

به مناسبت روز ملی خلیج فارس): خلیج فارس از شرق از طریق تنگه هرمز و دریای عمان به اقیانوس هند و دریای عرب راه دارد، و کشورهای پیرامون آن نزدیک به یک نهم ازگستره 44 میلیون کیلومترمربع قاره آسیا رادربر می گیرند. منطقه جغرافیایی سیاسی خلیج فارس که کشور ایران، عراق،کویت،عربستان، بحرین، قطر،امارات متحده عربی وعمان را دربر دارد، بخشی ازمنطقه جغرافیایی سیاسی خاورمیانه به شمارمی آید.بیشترین کرانه های خلیج فارس متعلق به ایران و کمترین این کرانه ها ازآن عراق است.

راهکار تربیت کودک باهوش

کودکان بیش از آن که از سخن ما بیاموزند، از عمل ما الگو می گیرند. در این یادداشت نکات ظریفی مورد توجه قرار گزفته است که مطالعه آن خالی از لطف نیست. البته ذکر مطالب به معنای تائید کامل آن نمی باشد.

نسبت اختراعات به تولیدات علمی ایران چقدر است؟

نتایج بررسی بین تعداد اختراعات ثبت شده و تولیدات علمی ایران نشان می دهد که روند رشد این دو شاخص، چندان با یکدیگر هماهنگ نبوده و تعداد اختراعات هرگز نتوانسته مانند تولیدات علمی رشد خود را حفظ کند.

Subscribe to RSS - قربانی، مهری