دکتر اکرم عینی

کتابخانه مدرسه به مثابه یک منبع یاددهی- یادگیری

دکترای علوم کتابداری و اطلاع رسانی

مقاله "کتابخانه مدرسه به مثابه یک منبع یاددهی- یادگیری" در مجله رشد مدرسه زندگی شماره 4 - دی 1398 به قلم اکرم عینی به رشته تحریر درآمد که متن این مقاله از طریق فایل پیوستی قابل دریافت می باشد.

مهارت های یادگیری قرن بیست و یکم

مهارت‌های یادگیری قرن بیست‌ویکم بخشی از جنبش رو به رشد بین‌المللی، با تمرکز بر مهارت‌های موردنیاز دانش‌آموزان، به‌منظور آماده شدن برای موفقیت در یک جامعه به سرعت در حال تغییر و دیجیتال است.

راه اندازی و بهره برداری ازبانک کتابهای دفاع مقدس در کتابخانه سازمان

به منظور پشتیبانی از برنامه های سازمان و با هدف توسعه منابع، ‌ همزمان با ایام هفته دفاع مقدس بانک مجموعه منابع دفاع مقدس در نرم افزار کتابشناختی کتابخانه ایجاد و راه اندازی گردید

سواد اطلاعاتی در مراکز یادگیری مدرسه

هماهنگی و تدوین: 

مفهوم سواد اطلاعاتی که در دهه 70 و در پی رشد فن آوری اطلاعات مطرح شد اکنون به عنوان سواد حیاتی برای قرن بیست و یکم نام برده می شود. امروز مفهوم سواد اطلاعاتی جزء لاینفک فعالیتهای اطلاعاتی و تفکرانتقادی در محیط فن آوری اطلاعات و ارتباطات می باشد .