عبدالله اسدی

معرفی هیأت اندیشه‌ورز بهره‌گیری از ظرفیت‌های پیشران علمی و مردمی

دبیر هیأت اندیشه‌ورز بهره‌گیری از ظرفیت‌های پیشران علمی و مردمی در جلسه شورای مدیران سازمان، مبانی و چارچوب برنامه‌های آتی این هیأت را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، عبداله اسدی که در نیمه مهرماه 98 در حکمی از سوی حجت الاسلام علی ذوعلم معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به عنوان «دبیر هیات اندیشه‌ورز بهره‌گیری از ظرفیت‌های پیشران علمی و مردمی» منصوب شده است، کلیات ایده و روند آتی اجرای برنامه های این هیات تازه تأسیس را تشریح کرد که متن کامل آن به این شرح است: