رسول حسنی

تبیین «راه امام» مهم‌تر از تصویرسازی از امام است

چیستی «راه امام» مقوله‌ای پیچیده و در عین حال مهم است. چراکه درک آن تضمین‌کننده ماندگاری انقلاب و شناخت آسیب‌هایی است که نهضت امام راحل را تهدید می‌کند.