مرضیه کهندل

از آموزش برای همه تا توسعه ی کیفیت آموزش و پرورش

مدرس دانشگاه فرهنگیان در مقاله ای با نگاهی به آمار و ارقام مدارس در چند پایه در بعضی کشورهای دنیا به بحث توسعه ی کیفیت آموزشی پرداخته است.

جهت مطالعه و دریافت متن کامل این مقاله از لینک پیوستی اقدام نمایید.