پژوهشگر هسته تعلیم و تربیت مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

کنکور: آزمون علمی یا قمار زندگی

فساد مؤسسات کنکوری از منظر دولتمردان، فساد و تباهی مالی است؛ اما برای دانش آموزان فساد و تباهی زندگی است

 

این مطلب در پنجمین شماره نشریه «تأملات رشد» (شماره بهار 1399) متعلق به مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام منتشر شده است.