حسن عبدی پور

کرونا نشان داد دهکده جهانی آسیب‌پذیر از تصورات پیشین ما است

 

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در یادداشتی نوشت: کرونا نشان داد که دهکده جهانی ما بسیار کوچک تر و البته آسیب پذیر از تصورات پیشین ما است.