علی اکبر روشندل

«مجموعه معارف انقلاب اسلامی و کتاب‌های درسی»؛ کتابی در راستای تعهد انقلابی

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در راستای تعهد انقلابی و رسالت سازمانی خود، کتابی را با عنوان «مجموعه معارف انقلاب اسلامی و کتاب‌های درسی» تهیه و تدوین کرده که در نوع خود مجموعه‌ای منحصر به فرد است.