معصومه فرهوش

پشتیبانی علمی - آموزشی از معلمان کلاس‌های چندپایه

اگر آماری از ترکیب گروه‌های سنی معلمان کشور تهیه کنیم، به‌طور یقین جوان‌ترین رقم سنی را معلمان روستا تشکیل می‌دهند، معمولاً معلمان مدارس روستایی به‌دلیل عدم دسترسی به امکانات پس از دو سال خدمت تقاضای انتقال کرده و معلمان جوان‌تر و کم‌تجربه‌تر جای آن‌ها را می‌گیرند.

آموزش یا یادگیری در دوران کووید-19

در گفت‌و‌گویی ‌دوستانه با چند معلم، یکی از‌ آن‌ها که دبیر فیزیک مدارس پسرانه شهر‌ تهران بود، عنوان‌ کرد؛ ما دبیران مدرسه متوجه شدیم که بیشتر دانش‌آموزان پایه یازدهم در‌کلاس درس آنلاین و به‌خصوص ارزشیابی‌ها حضور ندارند و سپس طی ‌یک عملیات ویژه (که شرح آن بماند برای بحثی دیگر) آن‌ها را غافلگیر‌کردیم!