آینده پژوهی

آینده پژوهی و آینده نگری از معیارهای مهم گزینشگران است

مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان گفت: آینده پژوهی و آینده نگری از معیارهای مهم گزینشگران است
امتیاز: 
امتیازی داده نشده

Subscribe to RSS - آینده پژوهی