اختتامیه جشنواره تولید محتوای الکترونیک

شرکت ۱۴۷ هزار نفر درهفتمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی

معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ازشرکت ۱۴۷ هزار نفر درهفتمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی که در کرمان برگزارشد، خبرداد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

تولید محتوای الکترونیک در 10 سال آینده بر کاغذ پیشی می گیرد

دکتر محمدیان با بیان اینکه تولید محتوای الکترونیک در 10 سال آینده بر کاغذ پیشی می گیرد، افزود: انقلاب اسلامی از ما به عنوان شهروند، توقع دارد مشعل علم و فناوری را پر فروغ تر از گذشته نگهداریم.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

تلفیق دانش، هنر و فناوری فرایند یادگیری را تسهیل می کند

معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در مراسم اختتامیه تولید محتوای آموزشی الکترونیک استان کرمان اظهار کرد: تلفیق دانش، هنر و فناوری فرایند یاددهی- یادگیری را تسهیل می کند.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

Subscribe to RSS - اختتامیه جشنواره تولید محتوای الکترونیک