بازدید از مدرسه شاهد کرمان

بازدید سرزده رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از دبستان پسرانه شاهد

معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و هیات همراه به صورت سر زده از دبستان پسرانه « شاهد ناحیه دو کرمان» بازدید کردند.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

Subscribe to RSS - بازدید از مدرسه شاهد کرمان