رشد

کودکانمان را با یکدیگر مقایسه نکنیم

بعضی وقت ها عادت هایی که ما در زندگی مان داریم، آنقدر با همه ابعاد وجودمان گره خورده اند که حس می کنیم بدون آنها هرگز نمی توانیم ادامه بدهیم و می گوییم ترک عادت موجب مرض است اما بیایید باور کنید ترک برخی عادت ها نه تنها موجب مرض نیست، بلکه می تواند باعث پیشرفت شما و فرزندانتان در زندگی شود. یکی از این عادت های بد که در زندگی خیلی از افراد جاری و عادی است، مقایسه کردن است.

استفاده از بازی و سرگرمی در آموزش زبان

فصل‌نامه رشد آموزش زبان در جدیدترین شماره خود، نتایج پژوهشی دربارة‌ آموزش زبان در قالب بازی و سرگرمی را منتشر کرده است.

Subscribe to RSS - رشد