ساماندهی کتب آموزشی

تبلیغات کتب و نرم‌افزار کمک آموزشی‌ در شبکه‌های ماهواره‌ای ممنوع است

مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی در خصوص «تبلیغ کتاب‌های کمک آموزشی‌ در شبکه‌های ماهواره‌ای»، گفت: به هیچ‌عنوان کتاب‌ها و نرم‌افزارهای کمک آموزشی نباید در شبکه‌های ماهواره‌ای تبلیغ شود و مورد تأیید نیست.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

Subscribe to RSS - ساماندهی کتب آموزشی