نشریه نگاه

نگاه «558» به صورت الکترونیکی منتشر شد

پانصدو پنجاه و هشتمین شماره هفته نامه خبری تحلیلی آموزشی وزارت آموزش و پرورش با مطالب متنوع و خواندنی به صورت الکترونیکی منتشر شد. 
امتیاز: 
امتیازی داده نشده

نگاه «557» به صورت الکترونیکی منتشر شد

پانصدو پنجاه و ششمین شماره هفته نامه خبری تحلیلی آموزشی وزارت آموزش و پرورش با مطالبی متنوع و خواندنی به صورت الکترونیکی منتشر شد.
امتیاز: 
امتیازی داده نشده

نگاه «555» به صورت الکترونیکی منتشر شد

مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش از انتشار پانصدو پنجاه و پنجمین شماره هفته نامه خبری تحلیلی آموزشی «نگاه» به صورت الکترونیکی خبرداد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

پانصد و پنجاه و یکمین شماره هفته نامه خبری، تحلیلی و آموزشی وزارت ‌آموزش وپرورش منتشر شد

پانصد و پنجاه و یکمین شماره هفته نامه خبری، تحلیلی و آموزشی«نگاه» وزارت ‌آموزش وپرورش همراه با گفتگوی اختصاصی دکتر محمدیان منتشر شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

نگاه شماره 537 منتشر شد

پانصد و سی و هفتمین شماره هفته نامه خبری تحلیلی و آموزشی وزارت آموزش وپرورش با ده ها مطلب خواندنی مننتشر شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

Subscribe to RSS - نشریه نگاه