نشست علمی، پژوهشی

«آموزش مهارت فنی و حرفه‌ای به دانش آموزان شاخه نظری، چرا و چگونه ؟»

نشست علمی- تخصصی با عنوان «آموزش مهارت فنی و حرفه‌ای به دانش آموزان شاخه نظری، چرا و چگونه ؟» با حضور مهندس علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در سازمان پژوهش برگزار شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

Subscribe to RSS - نشست علمی، پژوهشی