رشد زیست شناسی

معرفی فصلنامه‌ی «آموزش زیست‌شناسی» از گروه نشریات رشد

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی قصد دارد در سلسله گزارش‌هایی مجلات رشد را معرفی کند که در پنجمین گزارش به معرفی فصلنامه‌ی «رشد آموزش زیست‌شناسی» می‌پردازد.

فاژ درمانی در انسان

باکتریو فاژها یا فاژها ویروس‌هایی هستند که به سلول‌های باکتریایی حمله می‌کنند و با تکثیر شدن درون آن‌ها و مختل کردن متابولیسم باکتری منجر به تخریب آن می‌شوند. فصل‌نامة رشد آموزش زیست‌شناسی در مقاله‌ای به فاژ درمانی در انسان پرداخته است.