روابط عمومی

روابط عمومی تحلیل گر، سهم عمده ای در تدوین سیاست ها دارد

روابط عمومی تحلیل گر خواست ها، نیازها وگرایش های مخاطبان را تشخیص داده و به مدیران سازمان انتقال می دهد و با ارائه مشاوره تخصصی به سیاست گذاران سازمان، سهم قابل ملاحظه ای در تدوین سیاست ها و برنامه های اجرایی ایفاء می نماید.

روابط عمومی، قوه عاقله دستگاه !

معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در دیدار با جمعی از اعضای انجمن فعالان روابط عمومی ایران گفت: روابط عمومی علاوه بر چشم و گوش، قوه عاقله دستگاه نیز هست و باید با ایجاد شبکه ای تعاملی و تحلیل وقایع وحوادث مانند نورافکن، راه را برای مسئولان روشن نماید.