علی ذوعلم

از همه اعضای هیأت امنا تشکر می کنم/ پژوهشگاه باید واقعا پژوهشگاه بماند

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ضمن تشکر از همه اعضای هیات امنای این سازمان تاکید کرد کارها می بایست با احتیاط کامل و با در نظر داشتن همه جوانب اجرایی شود.

آموزش زبان‌های خارجی یکی از ١١حوزه تربیت و یادگیری برنامه درسی ملی است

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تاکید کرد: آموزش زبان‌های خارجی یکی از ١١حوزه تربیت و یادگیری برنامه درسی ملی است.

تشکیل کارگروهی برای ورود اسناد لانه جاسوسی به کتب درسی

رییس سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی از ایجاد کارگروهی برای اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص ورود اسناد لانه جاسوسی به کتب درسی خبر داد.