طیبه ارشاد

باید از آموزش سلامت به سمت برنامه جامع سلامت در مدارس حرکت کنیم

سرپرست حوزه تربیت و یادگیری تربیت بدنی و سلامت سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تاکید کرد در آموزش سلامت، دانش‌آموز باید به یک عنصر فعال یادگیری تبدیل شود و در موقعیت‌های تعاملی و واقعی به تمرین مهارت‌های بهداشتی و مهارت‌های مرتبط با خود مراقبتی بپردازد تا بتواند منجر به تغییر رفتار پایدار و ماندگار در او شود.

دریافت رایگان فیلم‌های آموزشی تربیت بدنی در سایت رشد

سرپرست حوزه سلامت و تربیت بدنی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی اعلام کرد که فیلم‌های آموزشی مربوط به درس تربیت بدنی در سایت رشد بارگزاری شده و علاقمندان می‌توانند به صورت رایگان از این امکان استفاده نمایند.