پرستو آریانژاد

علاوه بر آموزش از طریق تلویزیون به سایر رسانه‌ها هم توجه شود

سرپرست حوزه تربیت و یادگیری فرهنگ و هنر سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی می گوید آموزش تلویزیونی دروس با حضور مدرسان خبره و آشنا به مفاهیم درسی، مثبت بوده است.