فیلم های آموزشی در آپارات

ابتکاری نو از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در بارگذاری 1500 فیلم آموزشی در آپارات

حدود 1500 فیلم آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در سامانه آپارات بارگذاری گردید و قابل مشاهده می‌باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، با توجه به تعطیلات مدارس ناشی از شیوع کرونا و وقفه ایجاد شده در فرایند آموزش به دانش‌آموزان و به منظور جبران این وقفه، وزارت آموزش و پرورش و دفتر انتشارات و فناوری آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی روش‌های گوناگونی نظیر آموزش از طریق فضای مجازی توسط معلمان و تدریس و آموزش دروس از طریق رسانه ملی را برنامه‌ریزی و اجرا نموده‌اند.