اخباراستان

برنامه سال 1399 آموزش و پرورش استان اردبیل در ایستگاه مدرسه

 

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: برنامه محوری سرلوحه‌ی فعالیت‌های دستگاه تعلیم و تربیت است و نواحی و مناطق باید برنامه‌های مدارس را بر مبنای فعالیت‌های پیش بینی شده در برنامه اجرایی سال 1399 در راستای سند تحول بنیادین پیگیری نمایند.

قرارگرفتن همه مدارس استان زنجان تحت پوشش اینترنت

معاون پژوهش و برنامه‌ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش زنجان در جلسه قطبی کارگروه ساماندهی نیروی انسانی مناطق گفت: همه مدارس استان زنجان در سال تحصیلی جدید تحت پوشش شبکه اینترنت خواهد بود.

جلسه مشترک دفتر فنی و حرفه‌ای و کاردانش و دفتر انتشارات و تکنولوژی

جلسه مشترک دفتر فنی و حرفه‌ای و کاردانش و دفتر انتشارات و تکنولوژی 9 تیرماه در محل سالن جلسات طبقه ششم دفتر انتشارات و تکنولوژی با حضور آقای افشار بهمنی سرپرست دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش و محسن بدیعی معاون مدیرکل و قائم‌مقام دفتر در امور تکنولوژی و رؤسای گروه و کارشناسان دو دفتر برگزار شد.

مشروح مصاحبه معاون پژوهشی استان همدان

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان همدان معتقد است عدم تناسب حجم کتب درسی با زمان تدریس کلاسی در تمامی مقاطع تحصیلی بخصوص دروس عملی و آزمایشگاهی بسیار قابل تامل می باشد.

شبکه شاد یکی از ایمن ترین محیط های آموزشی برخط در کشور است

معاون پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش استان کرمان گفت: شبکه آموزش شاد یکی از ایمن ترین محیط های آموزشی برخط در کشور است.