نشست نقد و بررسی الگوی عملیاتی آموزش مجازی

مشروح نشست نقد و بررسی "الگوی عملیاتی برنامه درسی آموزشی الکترونیکی"

نشست نقد و بررسی "الگوی عملیاتی برنامه درسی آموزشی الکترونیکی" با حضور کارشناسان، صاحب‌نظران و مسئولان در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی برگزار شد.