ستاد مقابله با کرونا

اجرای مصوبات ستاد کرونای سازمان پژوهش

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در راستای مقابله با ویروس کووید 19 و رعایت دقیق و کامل دستورالعمل‌های بهداشتی اقداماتی همچون ضدعفونی کردن ساختمان‌ها و ارائه بسته‌های بهداشتی به همکاران را انجام داد.