ندای تحول

نشست معارفه‌ی نمایندگان حوزه علمیه قم با مسئولان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در خصوص حوزه‌های تربیت و یادگیری

فایل همراه: