ندای تحول

نشست معارفه‌ی نمایندگان حوزه علمیه قم با مسئولان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در خصوص حوزه‌های تربیت و یادگیری

فایل همراه: 

وبینار برنامه‌های هفته پژوهش و سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

فایل همراه: