شورای اقدامات تحولی

استقبال دانش‌آموزان ایرانی خارج از کشور از محتوای رمزینه‌های سریع پاسخ

آمار بهره‌برداری از رمزینه‌های سریع پاسخ توسط کشورهای دیگر در شورای هماهنگی و پیگیری اقدامات تحولی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مطرح و مشخص شد که دانش‌آموزان ایرانی خارج از کشور استقبال خوبی از این رمزینه ها داشته‌اند.

اشاعه‌ی برنامه‌ی درسی غیرحضوری در دستور کار قرار گرفت

در شورای هماهنگی و پیگیری اقدامات تحولی، پایان روند تدوین برنامه‌ی درسی غیرحضوری اعلام شد و روند اشاعه و آموزش معلمان در این مسیر، در دستور کار قرار گرفت.

فاز نخست رمزینه‌های سریع پاسخ بازبینی شد

در جلسه شورای هماهنگی و پیگیری اقدامات تحولی، پس از ارائه گزارش بخش‌های مختلف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، روند بارگزاری فاز نخست رمزینه‌های سریع پاسخ مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت.

گام‌های تحولی در برنامه‌ریزی درسی و تولید بسته‌های تربیت و یادگیری بررسی شد

دهمین نشست شورای تحولی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به‌منظور بررسی گام‌های تحولی در برنامه‌ریزی درسی و تولید بسته‌های تربیت و یادگیری برگزار شد.

راهبرد ترکیبی؛ رویکرد اصلی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در فرآیند یاددهی و یادگیری

دهمین جلسه شورای تحولی سازمان پژوهش با دستور جلسه بررسی چگونگی مواجهه با شرایط کرونا در سال تحصیلی آتی تشکیل شد.

بدون به‌کارگیری ابزار هنری نمی‌توان برنامه درسی را رفعت و عمق بخشید

نهمین جلسه شورای اقدامات تحولی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با بررسی میزان پیشرفت فرآیند عملیاتی سازی رمزینه پاسخ سریع در کتاب‌های درسی و الگوی عملیاتی تحولی سازمان برگزار شد.

رییس سازمان پژوهش از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه 1400 به معاونت‌ها خبر داد

سیاست‌های کلی برنامه‌های سال 1400 سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی توسط معاون وزیر و رئیس سازمان به معاونت‌ها ابلاغ می‌شود.