کمیته تدوین محتوای پیش دبستان

تحجّر و اباحی‌گری؛ دو خصم نظام تعلیم و تربیت ایران است

معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به یک مدل بومی در تدوین محتوای پیش دبستان نیازمند تجربه‌های موفق جهانی و داخلی هستیم، گفت: تحجّر و اباحی‌گری دو خصم نظام تعلیم و تربیت ایران است که باید از آن دوری کرد.

تولید بسته‌ی تربیت و یادگیری دوره‌ی پیش‌دبستان در دستور کار قرار گرفت

جلسه‌ی شورای برنامه‌ریزی و تدوین محتوای پیش از دبستان به میزبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی امروز سه‌شنبه 20 مهر 1400 برگزار شد.

معیار ما در تولید محتوای پیش‌دبستان، توجه به فطرت‌گرایی توحیدی است

جلسه‌ی کمیته‌ی تدوین محتوای پیش‌دبستان با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، 19 مرداد 1400 تشکیل شد.
 

سه طرح آموزشی در مقطع پیش‌دبستانی مورد نقد و بررسی قرار گرفت

در کمیته تدوین محتوای پیش‌دبستان، سه طرح دریافتی در بخش فراخوان آموزش مقطع پیش‌دبستانی، مورد نقد و بررسی قرار گرفت.