جشنواره جلد کتاب‌های درسی

رضایت دانش‌آموزان و هنرمندان از برگزاری جشنواره‌ی تصویرگری جلد کتاب‌های درسی

هنرمندان حاضر در نخستین جشنواره‌ی تصویرگری جلد کتاب‌های درسی، برگزاری این رویداد را عامل مهمی در راستای ایجاد انگیزه در هنرمندان تصویرگر و ایجاد تغییرات سازنده در کتاب‌های درسی دانستند و خواستار تداوم این رویداد شدند.

جشنواره‌ی طراحی جلد کتاب‌های درسی به ارتقای سلیقه‌ی بصری جامعه کمک می‌کند

مدیرعامل انجمن تصویرگران، برگزاری جشنواره‌ی طراحی جلد کتاب‌های درسی را یک نیاز در راستای بهبود آموزش خواند و گفت: این اقدام، باعث ارتقای سلیقه‌ی بصری جامعه و صد البته ایجاد یک تجربه‌ی جدید برای تصویرگران به‌خصوص جوانترها می‌شود.