پنجاه و یکمین جشنواره فیلم رشد

بازبینی فیلم‌های مستند کوتاه پنجاه‌و‌یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم ‌رشد پایان یافت

بازبینی فیلم‌های مستندکوتاه بخش بین‌الملل پنجاه‌و‌یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم ‌رشد پایان یافت.

در پنجاه‌ویکمین جشنواره‌ی فیلم رشد آثار خوب زیادی داشته‌ایم

عضو هیأت انتخاب بخش انیمیشن‌های بین‌الملل پنجاه‌ویکمین دوره‌ی جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم رشد معتقد است در این دوره‌ی جشنواره آثار خوب زیادی وجود دارد.

پایان‌ کار هیأت انتخاب فیلم‌های داستانی کوتاه پنجاه‌و‌یکمین جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم رشد

بازبینی و ارزیابی فیلم‌های داستانی کوتاه بخش بین‌الملل پنجاه‌ویکمین جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم رشد پس از یک ماه بررسی به پایان رسید.

شرکت 105 کشور جهان در پنجاه‌ویکمین جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم رشد

دبیر پنجاه‌ویکمین جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم رشد از حضور 105 کشور جهان با ارسال 1950 فیلم در این دوره جشنواره خبر داد.

تعداد آثار واصله به دبیرخانه‌ی جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم رشد از 2000 فیلم گذشت

مدیر اجرایی پنجاه‌ویکمین جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم رشد از شرکت بیش از 2000 فیلم‌ساز ایرانی و خارجی در این دوره از جشنواره خبر داد.