محمدرضا شکرریز

تعداد آثار واصله به دبیرخانه‌ی جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم رشد از 2000 فیلم گذشت

مدیر اجرایی پنجاه‌ویکمین جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم رشد از شرکت بیش از 2000 فیلم‌ساز ایرانی و خارجی در این دوره از جشنواره خبر داد.