یادداشت هفته

و اما تکنولوژی، محصول بدترین مربی جهان!

تکنولوژی به مثابه توسعه فنی همه‌ی ظرفیت‌های وجودی آدمی است که اساساً با فعلیت بخشی مستمر همه ظرفیت‌های جهان، تحقق پیدا می‌کند.

ضرورت توسعه فرهنگ پژوهش

پژوهش موتورِ محرکِ توسعة همه جانبه، متوازن و پایدار در هر کشوری است که بدون آن یا توسعه رخ نخواهد داد و یا همه جانبه، متوازن و پایدار نخواهد بود.

مدرسه تلویزیون ایران

جای وزیر آموزش و پرورش باشم، شبکه آموزش را بومی‌سازی مى‌کنم و از ظرفیت شبکه آموزش برای آموزش معلمان و دانش آموزان، استفاده خواهم کرد؛ شاید یکی از راه‌های مدیریت، بهبود و توسعه آموزش، همین شبکه آموزش باشد.

التیام زخم های کرونا زده درس تربیت بدنی

اپیدمی کرونا و اثرات ویرانگر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی آن بسیاری از کشورهای جهان را با چالش‌های اساسی و جدی روبه رو کرده است. یکی از بخش‌هایی که به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است آموزش و پرورش است. وزارت آموزش و پرورش با اتخاذ تدابیر موقتی سعی کرده است با بهره‌مندی از ظرفیت صدا و سیما و فضای مجازی "آموزش" را به تعطیلی نکشاند.

کرونا فرصتی برای جهش تولید

حضرت آیت الله خامنه ای طی حدودا" ده سال گذشته بدرستی "اقتصاد" را مهمترین اولویت کشور و در این حوزه بر اساس نظرات کارشناسان و متخصصین، "تولید" را گلوگاه اصلی تشخیص داده اند.

جهان پس از کرونا؛ جهانی جدید با پیکری زخمی و مجروح

ملت ایران با برخورداری از ظرفیت های بزرگ انسانی و زمینه های تاریخی، می تواند با کمک جوانان غیرتمند ایرانی (که هر کدام خود را یک قاسم سلیمانی می‌دانند) نقش موثری در شکل دادن به نظم و جهان جدید در داخل کشور و منطقه و حتی سطح جهانی داشته باشند.

کرونا نشان داد دهکده جهانی آسیب‌پذیر از تصورات پیشین ما است

 

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در یادداشتی نوشت: کرونا نشان داد که دهکده جهانی ما بسیار کوچک تر و البته آسیب پذیر از تصورات پیشین ما است.

آنچه آموزش‌وپرورش باید از کرونا بیاموزد و بیاموزاند

تعطیلی رسمی مدارس و دانشگاه‌ها یکی از جنبه‌های فراگیر ویروس کرونا در مقیاس جهانی است؛ بااین‌همه تلاش‌های قابل‌تقدیری در راستای به تعطیلی نکشاندن امر تربیت، نظیر در دسترس قرار گرفتن منابع علمی، چه در داخل کشور و چه در سطح جهان، در حال گسترش است ولی نکته نگران‌کننده این ماجرا، گزینش رویۀ انفعال از سوی نهادهای رسمی تربیتی کشور از جمله دو وزارتخانه علوم و آموزش‌وپرورش در این رابطه است.