برنامه درسی

دلالت‌های تربیتی نهج البلاغه بر اسلامی‌سازی عناصر برنامه درسی

پژوهش حاضر با هدف اسلامی سازی عناصر برنامه درسی بر اساس آموزه های تربیتی امیر مومنان علی (ع) در نهج البلاغه انجام شده است. 

تحلیلی بر بیش از نیم‌قرن تغییرات آموزشی و برنامه‌های درسی

نشست علمی-تخصصی با عنوان: تحلیلی بر بیش ازنیم‌قرن تغییرات آموزشی و برنامه‌های درسی در آموزش و پرورش کشور

 

اولین گام از کاهش تمرکز برنامه درسی در ایران

سرپرست دفتر تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری: «برنامه ویژه مدرسه» اولین گام از کاهش تمرکز برنامه درسی در ایران است 

به سوی انبساط مفهومی از برنامه درسی اسلامی

"برنامه درسی اسلامی" یکی از مفاهیم و عرصه‌های نوظهور درحوزه مطالعات برنامه درسی است که دستور کارخود را به اسلامی کردن برنامه درسی بر اساس جهان بینی توحیدی اختصاص داده است. البته تاکنون مقهوم نظری روشن و قابل دفاعی از ماهیت برنامه درسی اسلامی و حدود و ثغور آن عرضه نشده است.

رویکرد برنامه درسی از رشته محوری به شایستگی محور تغییر کرده است

جلسه مشترک مدیران مدارس متوسطه و کمیته برنامه ریزی آموزش و پرورش شهرستان بناب باحضور اکرمی معاون آموزش متوسطه استان برگزار شد.

نقش مجلات کمک آموزشی رشد دانش آموز در تحقق اهداف برنامه درسی ملی

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش وپرورش در کشور ایران به سبب داشتن نظام آموزشی متمرکز، هرساله مجله های فراوانی به منظور دستیابی به اهداف و راهبردهای خاصی برای دانش آموزان ( اعم از کودکان، نوجوانان، جوانان ) دانشجو، معلمان و کارشناسان مرتبط منتشر می نماید.

گام هایی به سوی داشتن «مدرسه زندگی»

در حال حاضر دو واژه محوری در آموزش و پرورش، مدرسه محوری و هویت محوری است. شعار ما در تدوین برنامه درس ملی نیز «درس ملی گامی به سوی مدرسه زندگی» بود.

ارزیابی برنامه درسی ملی تدوین شده جمهوری اسلامی ایران بر اساس ملاک های برگرفته از دانش نظری حوزه مطالعات برنامه درسی

تحلیل و ارزیابی نقادانه برنامه درسی ملی تدوین شده جمهوری اسلامی ایران با توجه به ملاک های برگرفته از دانش نظری حوزه مطالعات برنامه درسی با تاکید بر مباحث دیدگاه های برنامه درسی و برنامه درسی ملی، به منظور شناخت تفاوت ها، انحراف ها و کاستی های سند برنامه درسی ملی تدوین شده انجام پذیرد و توصیه هایی جهت بازنگری آن حاصل اید.