برنامه درسی

اولین گام از کاهش تمرکز برنامه درسی در ایران

سرپرست دفتر تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری: «برنامه ویژه مدرسه» اولین گام از کاهش تمرکز برنامه درسی در ایران است 

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

به سوی انبساط مفهومی از برنامه درسی اسلامی

"برنامه درسی اسلامی" یکی از مفاهیم و عرصه‌های نوظهور درحوزه مطالعات برنامه درسی است که دستور کارخود را به اسلامی کردن برنامه درسی بر اساس جهان بینی توحیدی اختصاص داده است. البته تاکنون مقهوم نظری روشن و قابل دفاعی از ماهیت برنامه درسی اسلامی و حدود و ثغور آن عرضه نشده است.

رویکرد برنامه درسی از رشته محوری به شایستگی محور تغییر کرده است

جلسه مشترک مدیران مدارس متوسطه و کمیته برنامه ریزی آموزش و پرورش شهرستان بناب باحضور اکرمی معاون آموزش متوسطه استان برگزار شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

نقش مجلات کمک آموزشی رشد دانش آموز در تحقق اهداف برنامه درسی ملی

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش وپرورش در کشور ایران به سبب داشتن نظام آموزشی متمرکز، هرساله مجله های فراوانی به منظور دستیابی به اهداف و راهبردهای خاصی برای دانش آموزان ( اعم از کودکان، نوجوانان، جوانان ) دانشجو، معلمان و کارشناسان مرتبط منتشر می نماید.

گام هایی به سوی داشتن «مدرسه زندگی»

در حال حاضر دو واژه محوری در آموزش و پرورش، مدرسه محوری و هویت محوری است. شعار ما در تدوین برنامه درس ملی نیز «درس ملی گامی به سوی مدرسه زندگی» بود.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

ارزیابی برنامه درسی ملی تدوین شده جمهوری اسلامی ایران بر اساس ملاک های برگرفته از دانش نظری حوزه مطالعات برنامه درسی

تحلیل و ارزیابی نقادانه برنامه درسی ملی تدوین شده جمهوری اسلامی ایران با توجه به ملاک های برگرفته از دانش نظری حوزه مطالعات برنامه درسی با تاکید بر مباحث دیدگاه های برنامه درسی و برنامه درسی ملی، به منظور شناخت تفاوت ها، انحراف ها و کاستی های سند برنامه درسی ملی تدوین شده انجام پذیرد و توصیه هایی جهت بازنگری آن حاصل اید.

جذب دانش آموزان با برنامه درسی با نشاط

چنانچه مدرسه، مدرسه مقتدر باشد و برنامه درسی، برنامه درسی با نشاط و جذاب باشد که بتواند دانش آموز را جذب کند، حتما مدرسه میتواند به مقتدرترین نهاد تربیتی تبدیل شود و حتی رسانه را مدیریت کند و خانواده را فیلتر و اصلاح کند از جهت الگویی که دانش آموز دریافت میکند

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

دوره آموزشی "اجرای برنامه درسی در مدرسه" کلید خورد

دوره آموزشی "اجرای برنامه درسی در مدرسه" ویژه مدرسان ستادی منتخب، در محل سازمان آغاز و طی 10 جلسه تا پایان دی ماه ادامه خواهد

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

مبنای برنامه درسی مصوب در پایه دوازدهم ۳۵ ساعت در هفته است

مبنای برنامه درسی مصوب در پایه دوازدهم ۳۵ ساعت در هفته است، اما با توجه به وضعیت دانش‌آموزان پایه 12 بخشی از دروس به صورت مجازی ارائه می‌شود.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده