دفتر تالیف کتب درسی، امانی طهرانی

کاروان تالیف کتب درسی که از پایه اول آغاز شده بود، در پایه 12به ایستگاه آخر رسید

مدیرکل دفتر تالیف کتب درسی ابتدایی و متوسطه نظری: خوشبختانه با تلاش همکاران، تدوین کتاب های درسی پایه دوازدهم به اتمام رسیده و در مرحله اعتبار سنجی است.

فرهنگ و تمدن اسلام در کتابهای فنی و حرفه ای و کاردانش

مدیر کل دفتر تالیف کتب ابتدایی و متوسطه نظری در جلسه کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از ورود موضوعات مرتبط با فرهنگ و تمدن اسلام در کتابهای فنی و حرفه ای و کاردانش خبر داد.

دیدار مدیرکل دفترتالیف کتب درسی ابتدایی و متوسطه نظری از دارالفنون

دکتر محمود امانی طهرانی مدیرکل دفترتالیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش به اتفاق جمعی از کارکنان این دفتراز مدرسه تاریخی فرهنگی دارالفنون بازدید کردند.