سند تحول بنیادین

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش اعلام کرد شرکت ۵۳ هزار معلم در طرح معلم پژوهنده

راه پژوهش از مدرسه می‌گذرد و به همین دلیل توجه به دانش‌آموزان پژوهشگر و معلمان پژوهنده مورد تأکید ماست.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

وزیر آموزش و پرورش طرح توسعه ورزش فرهنگیان با اولویت زنان را ابلاغ کرد

در راستای اجرای سند تحول بنیادین با دستورالعملی طرح توسعه ورزش فرهنگیان، با اولویت زنان را جهت اجرا به استان‌ها ابلاغ کرد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

صرف تاکید بر مبانی نظری سند تحول بنیادین، عامل تحول در آموزش و پرورش نیست

همه سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش نباید فقط  مبانی نظری آن تلقی گردد آن چه می تواند باعث تحول در آموزش و پرورش شود اجرای راهکار های سند استهمه سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش نباید فقط  مبانی نظری آن تلقی گردد آن چه می تواند باعث تحول در آموزش و پرورش شود اجرای راهکار های سند است

امتیاز: 
5
امتیاز: 5 (1 رای)

سند تحول بنیادین تا پیموده نشود پیاده نمی شود

سطح سند تحول را نباید پایین بیاوریم این ما هستیم که باید سطح درک مان را از سند تحول بالا ببریم 

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

اجرای دقیق سند تحول بنیادین نیازمند تغییر برنامه‌های آموزشی مدیران است

سرپرست سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: اجرای دقیق سند تحول بنیادین نیازمند تغییر برنامه‌های آموزشی مدیران و آموزش کافی معلمان و حتی تغییر مطالبات والدین است.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

اجرای سبک رهبری اثربخش در سایه احساس مسئولیت مسئولان آموزشی

سرپرست سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از اجرای سبک رهبری اثربخش در سایه احساس مسئولیت مسئولان آموزشی خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

اجرای سبک رهبری اثربخش در سایه احساس مسئولیت مسئولان آموزشی

سرپرست سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از اجرای سبک رهبری اثربخش در سایه احساس مسئولیت مسئولان آموزشی خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

ابلاغ شیوه‌نامه «تأمین و استقرار روحانی در مدارس و مراکز آموزشی و تربیتی»

در راستای اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، ابلاغ شیوه‌نامه «تأمین و استقرار روحانی در مدارس و مراکز آموزشی و تربیتی» صورت گرفت

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

آموزش وپرورش باید در اولویت مسائل کشور باشد

اجرای این سند در کشور بسیار مهم بوده و شورای عالی انقلاب فرهنگی با در این راستا نیازها سخت افزاری و نرم افزاری را فراهم کند تا بتوانیم به اهداف مندرج این سند برسیم

امتیاز: 
امتیازی داده نشده