پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

جلسه مشترک اعضاء هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با معاون آموزش متوسطه و مدیران کل

جلسه مشترک هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با معاون آموزش متوسطه وزیر و مدیران کل آموزش متوسطه.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

نشست تخصصی«تحلیل و بررسی انواع قلم در کتب درسی از منظر آموزش»

پژوهشکده برنامه درسی و نوآوری های آموزشی، نشست تخصصی با عنوان: « تحلیل و بررسی انواع قلم در کتاب های درسی دوره ابتدایی از منظر آموزش» برگزار می کند.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

ارائه یافته‌های پژوهشی «ارزشیابی مسابقات علمی- کاربردی شاخه کاردانش»

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش نشست ارائه یافته‌های پژوهشی با عنوان «ارزشیابی مسابقات علمی- کاربردی شاخه کاردانش» برگزار می کند.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

نخستین نشست تخصصی بحث و گفتگو در زمینه تیمز و پِرلز برگزار شد

دکتر فرهاد کریمی در این نشست بر ضرورت استفاده از داده های تیمز و پرلز و تعریف طرح های پژوهشی و تداوم جلسات تحلیل نتایج تیمز و پرلز تاکید کرد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

«رابطه پایبندی به ارزش ها با میزان مهاجرت دانش آموزان المپیادی به خارج از کشور»

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، نشست ارائه یافته ها با عنوان «بررسی رابطه ی تعلق خانوادگی، هویت ملی، پایبندی به ارزش ها با میزان مهاجرت دانش آموزان المپیادی به خارج»برگزار می نماید.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش میزگرد علمی- پژوهشی برگزار می کند

میزگرد" تأمّلی در حوزه دیدگاه های برنامه درسی و  تحولات دیدگاهی در راستای ایجاد فرصت‌های یادگیری سازنده و فرایندمدار" برگزار می شود.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

نشست علمی- تخصصی "نقد و بررسی پژوهش اندازه گیری فقر آموزشی در ایران"

روابط عمومی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از برگزاری نشست علمی- تخصصی "نقد و بررسی پژوهش اندازه گیری فقر آموزشی در ایران" در روز چهارشنبه خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

نشست ارائه یافته های پژوهشی گروه پژوهشی سلامت و تربیت بدنی برگزار می شود

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از برگزاری نشست ارایه یافته‌های پژوهشی باعنوان"وضعیت بهزیستی و درماندگی روان‌شناختی دانش‌آموزان متوسطه دوم شهر تهران"خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

کارگاه آموزشی توجیهی تیمز مقدماتی 2019 برگزار شد

کارگاه آموزشی– توجیهی هماهنگ کنندکان و مجریان  تیمز 2019 با حضور بیش از 80 نفر از هماهنگ کنندکان و مجریان استانی در باشگاه فرهنگیان برگزار گردید.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

نشست علمی- تخصصی با عنوان«فرصتهای یادگیری و اصول ایجاد آن»برگزار می شود

روابط عمومی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از برگزاری نشست علمی- تخصصی با عنوان«فرصتهای یادگیری و اصول ایجاد آن» و ارائه دکتر نادر سلسبیلی خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده