تربیت

اصول تربیتی توحیدی براساس آموزه های قرآن و ائمه اطهار علیهم السلام

دوفصلنامه علمی- پژوهشی تربیت اسلامی منتشر شد که صفحات 7 الی 27  این نشریه به ارائه «اصول تربیتی توحیدی براساس آموزه های قرآن و ائمه اطهار علیهم السلام» پرداخته است. pdf این مقاله در آیکون ذیل قابل دسترس و مشاهده می باشد.

تربیت ، محور فعالیت های آموزش و پرورش است

وزیرآموزش و پرورش در دیدار با مدیران انجمن اولیا و مربیان، تربیت را محور فعالیت های آموزش و پرورش قلمداد کرد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

موضوع «تربیت» منحصر به چاردیواری مدرسه نیست

وزیر آموزش و پرورش گفت: من به عنوان مسئول آموزش و پرورش تاکید می کنم؛ موضوع تربیت موضوعی نیست که تنها در چهاردیواری مدرسه اتفاق بیافتد، بلکه در جامعه تداوم می یابد، لذا رفتار مسئولان و جامعه در تربیت دانش آموزان نقش دارد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

تماشای زیاد تلویزیون در هر سنی برای کودکان مضر است

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی هشدار داد: به کودکان زیر دو سال اجازه ندهید در بازه زمانی طولانی، تلویزیون تماشا کنند.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

هدف در آموزش و پرورش، تربیت متوازن همه ابعاد وجودی دانش آموز است

وزیر آموزش و پرورش: ما باید توجه کنیم که دانش آموز در تمامی شش ساحت تربیتی مذکور در سند تحول به طور متوازن تربیت شود وگرنه تربیت تک بعدی مشکلی از ما حل نمی کند.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

تفاوت نگاه اسلام و اومانیست در نگاه به انسان

گفت و گو با حضرت آیت الله محی الدین حائری شیرازی                   تفاوت نگاه اسلام و اومانیسم به انسان در چیست ؟؟؟؟؟؟؟ 

نزاع اصلی این است که انسان کیست و مهم ترین مسأله هم در این نزاع، نرخ انسان است. نرخ انسان از مسائل مورد نزاع جدی است.