آسیب شناسی

آسیب‌های نوپدید در فضای مجازی بررسی شد

همایش «آسیب‌های نوپدید در فضای مجازی؛ تهدیدها و فرصت‌ها» در پردیس نسیبه دانشگاه فرهنگیان برگزار شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

حفاظت از نسل برخط، دغدغه جدی والدین

هم کودکان و هم بزرگسالان بخشی از وقت خود را در اینترنت و فضای مجازی سپری می کنند. مطالعات نشان داده است که استفاده بیش از حد از اینترنت برای کودکان آسیب زاست.(فایل pdf)

آزمون های نامعتبر به برنامه های درسی و رشد دانش آموزان آسیب وارد می کند

مدیرکل دفتر تالیف کتاب های درسی: ذینفعان آموزش و پرورش تلاش کنند تا به برنامه درسی و دانش آموز آسیب وارد نشود.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

آسیب‌شناسی آموزش تاریخ در بوته نقد آرای تربیتی

فصل‌نامه رشد آموزش تاریخ در جدیدترین شماره خود، طی مقاله‌ای به آسیب‌شناسی آموزش تاریخ پرداخته است.