آسیب شناسی

آسیب‌شناسی مبانی معرفتی علوم انسانی از دیدگاه قرآنی

 برای تولید علوم انسانی متعالی در مرحله اول باید قرآن را به عنوان یک "کتاب" علمی و آکادمیک، که می ‏توان با آن علوم انسانی متعالی تولید کرد، نگاه کنیم.

  موضوع علوم انسانی فعل انسان است و فعل انسان، چون با اراده او پیوند می ‏خورد می‏ تواند الهی و یا غیر الهی و بلکه ضد الهی باشد؛ لذا علوم انسانی قابلیت آن را دارد که به الهی و غیرالهی و ضد الهی طبقه بندی شود.

حفاظت از نسل برخط، دغدغه جدی والدین

هم کودکان و هم بزرگسالان بخشی از وقت خود را در اینترنت و فضای مجازی سپری می کنند. مطالعات نشان داده است که استفاده بیش از حد از اینترنت برای کودکان آسیب زاست.(فایل pdf)

آزمون های نامعتبر به برنامه های درسی و رشد دانش آموزان آسیب وارد می کند

مدیرکل دفتر تالیف کتاب های درسی: ذینفعان آموزش و پرورش تلاش کنند تا به برنامه درسی و دانش آموز آسیب وارد نشود.

آسیب‌شناسی آموزش تاریخ در بوته نقد آرای تربیتی

فصل‌نامه رشد آموزش تاریخ در جدیدترین شماره خود، طی مقاله‌ای به آسیب‌شناسی آموزش تاریخ پرداخته است.