شورای هماهنگی علمی

نشست علمی «تبیین اهداف مصوب دوره های تحصیلی»برگزار می شود

دبیرِشورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از برگزاری نشست علمی«تبیین اهداف مصوب دوره های تحصیلی»با ارائه دکتر نوید و دکتر امانی خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

جلسه دبیرخانه شورای صاحب‌نظران علوم تربیتی برگزار شد

جلسه دبیرخانه شورای صاحب‌نظران علوم تربیتی به منظور تمهید مقدمات برگزاری نشست صاحب‌نظران با وزیر آموزش و پرورش برگزار شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

الگوی اشاعه، نظارت بر پایش و ارزشیابی برنامه درسی ملی تدوین می‌شود

با مشارکت نمایندگان بخش‌های مختلف آموزش و پرورش؛ فرایند تدوین طرح الگوی اشاعه، نظارت بر پایش و ارزشیابی برنامه درسی ملی در شورای هماهنگی علمی آغاز شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

با اتمام تدوین کتاب های درسی، 6 استراتژی مهم را کلید زده ایم

دکترحیدر تورانی در جلسه شورای هماهنگی علمی با اشاره به اتمام همسو سازی کتب درسی با سند تحول، افزود: 6 استراتژی مهم در جهت ماندگاری کتاب های درسی کلید زده شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

بررسی ویژگی‌های"استاندارد عکس آموزشی"در شورای هماهنگی علمی

دبیر شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از بررسی ویژگی‌های"استاندارد عکس آموزشی به کمیته تخصصی واگذار شد" در یکصد وهجدهمین جلسه این شورا خب داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

«الگوی هدف گذاری برنامه درسی فطرت گرایی توحیدی» بررسی و تبیین شد

دبیر شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش از برگزاری نشست علمی- تخصصی تبیین«الگوی هدف گذاری برنامه درسی فطرت گرایی توحیدی» با ارائه دکتر علی ذوعلم خبر داد.

امتیاز: 
2
امتیاز: 2 (1 رای)

شورای هماهنگی علمی، نشست علمی- پژوهشی برگزار می کند

دبیرشورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از برگزاری نشست علمی- پژوهشی در روز چهارشنبه 25 بهمن ماه خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

"راهنمای برنامه درسی حوزه تربیت و یادگیری ریاضی" تصویب شد

دبیر شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش از تصویب « راهنمای برنامه درسی حوزه تربیت و یادگیری ریاضی» در یکصد و هفدهمین جلسه این شورا خبر داد.

امتیاز: 
1
امتیاز: 1 (1 رای)

بررسی"ارزشیابی تکوینی (اجرای ازمایشی) کتاب درس ریاضی(1) پایه دهم متوسطه" برگزار شد

بررسی"ارزشیابی تکوینی (اجرای ازمایشی) کتاب درس ریاضی(1) پایه دهم متوسطه" با ارائه سرکار خانم دکتر گویا استاد دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

یکصدوشانزدهمین جلسه شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش برگزار شد

نقد و بررسی "راهنمای برنامه درسی حوزه تربیت و یادگیری ریاضی" در یکصد و شانزدهمین جلسه شورای هماهنگی علمی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده