شورای هماهنگی علمی

«نتایج بازخورد ارزشیابی توصیفی در کلاس درس» بررسی شد

دبیرخانه شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از برگزاری نشست بررسی و تحلیل «نتایج بازخورد ارزشیابی توصیفی در کلاس درس» خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

نتایج «بازخورد ارزشیابی توصیفی در کلاس درس» بررسی می شود

دبیرشورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از برگزاری نشست بررسی و تحلیل «نتایج بازخورد ارزشیابی توصیفی در کلاس درس» در روز چهارشنبه خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

نشست علمی«رهیافتی به مدل سازی عملیاتی نظریه فطرت گرایی توحیدی» درحال برگزاری است

دبیر شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش از برگزاری نشست علمی«رهیافتی به مدل سازی عملیاتی نظریه فطرت گرایی توحیدی» از ساعت 9 الی 11:30 امروز خبر داد.(pptx).

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

یکصد و پانزدهمین جلسه شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی برگزار شد

دبیر شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از برگزاری یکصد و پانزدهمین جلسه این شورا با موضوع "راهنمای برنامه درسی حوزه تربیت و یادگیری ریاضی" خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

شورای هماهنگی علمی، نشست علمی- پژوهشی برگزار می کند

دبیرشورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از برگزاری نشست علمی- پژوهشی با عنوان رهیافتی به مدل سازی عملیاتی نظریه فطرت گرایی توحیدی خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

خلاصه گزارش «اصل تعادل و توازن در برنامه درسی» منتشر شد

دبیرخانه شورای هماهنگی علمی از انتشار خلاصه گزارش«اصل تعادل و توازن در برنامه درسی» که به سفارش این شورا توسط دکتر محمود معافی انجام گرفته خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش چکیده یک تحقیق را منتشر کرد

شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش چکیده یک تحقیق با عنوان« بررسی تاثیر نظام موجود جبران خدمات معلمان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان» را منتشر کرد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

«تحلیلی برابعاد تربیتی و یادگیری دیدگاه برنامه درسی فطرت گرایی توحیدی» برگزار می شود

دبیر شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش از برگزاری نشست«تحلیلی برابعاد تربیتی و یادگیری دیدگاه برنامه درسی فطرت گرایی توحیدی» با ارائه دکتر حسن ملکی خبرداد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

یکصدوچهاردهمین جلسه شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش برگزار شد

دبیر شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از تصویب "راهنمای برنامه درسی حوزه تربیت و یادگیری سلامت و تربیت بدنی" در یکصدوچهاردهمین جلسه این شورا خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

بررسی آئین نامه ارزشیابی توصیفی در نشست ارائه و کاربست یافته های پژوهشی

دکتررضوی با اشاره به ابزار مورد استفاده در این پژوهش، یادآور شد: علاوه بر تهیه 9 پرسشنامه برای گروه های مخاطب،2 سند پرونده تحصیلی و کارپوشه مدرسه نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده