شورای هماهنگی علمی

بررسی ویژگی‌های"استاندارد عکس آموزشی"در شورای هماهنگی علمی

دبیر شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از بررسی ویژگی‌های"استاندارد عکس آموزشی به کمیته تخصصی واگذار شد" در یکصد وهجدهمین جلسه این شورا خب داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

«الگوی هدف گذاری برنامه درسی فطرت گرایی توحیدی» بررسی و تبیین شد

دبیر شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش از برگزاری نشست علمی- تخصصی تبیین«الگوی هدف گذاری برنامه درسی فطرت گرایی توحیدی» با ارائه دکتر علی ذوعلم خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

شورای هماهنگی علمی، نشست علمی- پژوهشی برگزار می کند

دبیرشورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از برگزاری نشست علمی- پژوهشی در روز چهارشنبه 25 بهمن ماه خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

"راهنمای برنامه درسی حوزه تربیت و یادگیری ریاضی" تصویب شد

دبیر شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش از تصویب « راهنمای برنامه درسی حوزه تربیت و یادگیری ریاضی» در یکصد و هفدهمین جلسه این شورا خبر داد.

امتیاز: 
1
امتیاز: 1 (1 رای)

بررسی"ارزشیابی تکوینی (اجرای ازمایشی) کتاب درس ریاضی(1) پایه دهم متوسطه" برگزار شد

بررسی"ارزشیابی تکوینی (اجرای ازمایشی) کتاب درس ریاضی(1) پایه دهم متوسطه" با ارائه سرکار خانم دکتر گویا استاد دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

یکصدوشانزدهمین جلسه شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش برگزار شد

نقد و بررسی "راهنمای برنامه درسی حوزه تربیت و یادگیری ریاضی" در یکصد و شانزدهمین جلسه شورای هماهنگی علمی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

«نتایج بازخورد ارزشیابی توصیفی در کلاس درس» بررسی شد

دبیرخانه شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از برگزاری نشست بررسی و تحلیل «نتایج بازخورد ارزشیابی توصیفی در کلاس درس» خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

نتایج «بازخورد ارزشیابی توصیفی در کلاس درس» بررسی می شود

دبیرشورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از برگزاری نشست بررسی و تحلیل «نتایج بازخورد ارزشیابی توصیفی در کلاس درس» در روز چهارشنبه خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

نشست علمی«رهیافتی به مدل سازی عملیاتی نظریه فطرت گرایی توحیدی» درحال برگزاری است

دبیر شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش از برگزاری نشست علمی«رهیافتی به مدل سازی عملیاتی نظریه فطرت گرایی توحیدی» از ساعت 9 الی 11:30 امروز خبر داد.(pptx).

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

یکصد و پانزدهمین جلسه شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی برگزار شد

دبیر شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از برگزاری یکصد و پانزدهمین جلسه این شورا با موضوع "راهنمای برنامه درسی حوزه تربیت و یادگیری ریاضی" خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده