مرکز اطلاع رسانی

برنامه ما، حرفه ای شدن روابط عمومی های آموزش و پرورش است

رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی پاسخگویی به موقع و کامل را حق مخاطب دانست و افزود: برنامه ما، حرفه ای شدن روابط عمومی های آموزش و پرورش است.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

برای کاهش تلفات جاده ای به کمک آموزش و پرورش نیاز داریم

در نشست مشترک مدیران روابط عمومی وزارت خانه های راه و شهرسازی و آموزش و پرورش مطرح شد: 70 درصد تلفات رانندگی به دلیل خطاهای انسانی است که قابل آموزش در دوران مدرسه است.
امتیاز: 
امتیازی داده نشده

«سرپرست معاونت رسانه مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی» منصوب شد

طی حکمی از سوی رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی، «نجات بهرامی» به عنوان « سرپرست معاونت رسانه مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش» منصوب شد.
امتیاز: 
امتیازی داده نشده

اخلاق مداری، احترام به پیشکسوتان وگفتمان تحول سرلوحه کار روابط عمومی خواهد بود

رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش اخلاق مداری، احترام به پیشکسوتان و گفتمان تحول را سرلوحه کار روابط عمومی برشمرد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده

امور تربیتی با عبور از نگاه عوام گرایانه به پدیده های اجتماعی به بسط خردورزی و عقلانیت بپردازد

علیرضا جدایی درجمع معاونین پرورشی و فرهنگی و مدیران سازمان دانش آموزی استان های سراسر کشور با اشاره به آثار فضای مجازی و رسانه بر نهاد تعلیم وتربیت، ‌اظهار کرد: نهاد تعلیم وتربیت تأخر زیادی نسبت به استفاده مطلوب و فهم دقیق از کارکردهای رسانه و دنیای مجازی دارد.

امتیاز: 
2
امتیاز: 2 (1 رای)